Đăng ký dịch vụ Hosting - Domain


Step 1: Chọn tên miền

Gói Dịch vụ bạn đăng ký yêu cầu phải có Tên miền. Hãy lựa chọn theo yêu cầu bên dưới:

Tôi chưa có Tên miền, tôi sẽ đăng ký mới tên miền tại freevnn.com

Tôi muốn chuyển tên miền về quản lý tại freevnn.com

Tôi đã có Tên miền và sẽ cập nhật DNS về hosting freevnn.com

.